КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?

1. ЗАДАНИЕ

Свържете се с нас и изпратете кратко задание относно обекта Ви

2. ОГЛЕД

Наш специалист от техническия отдел ще Ви посети безплатно на място и ще направи оглед на обекта Ви. Желателно е да присъствате на място, за да може да изкажете своите намерения и да дискутирате техническата възможност за изпълнение още по време на огледа.

3. ОФЕРТА

След направения оглед - отдел клиенти ще Ви изготви оферта в два варианта : Бюджетен и Премиум

4. ОДОБРЕНИЕ

След одобрение на един от двата варианта - ще пристъпим към издаване на проформа фактура за частично плащане.

5. МОНТАЖ

Уговаряме удобно за Вас време и изпращаме технически екип за инсталация на оборудването. Обикновено всичко се случва в рамките на деня.

6. ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Гаранцията на оборудването е 2 години. Възможно е и договаряне на поддръжка за високорискови обекти и обекти с оборудване изискващо специална поддръжка!